Cultuurpagina Culemborgse Courant

Cultuurpagina Culemborgse Courant

Per 1 januari 2014 werkt de Culemborgse Courant samen met Cultuurplatform Culemborg in de vorm
van een wekelijkse cultuurpagina.

Doelen

 • het culturele aanbod in Culemborg en nabije omgeving presenteren
 • diversiteit, actualiteit en aantrekkelijkheid van het culturele veld zichtbaar maken
 • lezerspubliek bedienen met achtergrondverhalen en interviews
 • het jongere publiek betrekken bij cultuur in Culemborg
 • de betekenis van cultuur in Culemborg en de onderlinge verbindingen laten zien

Middelen/betrokkenen

 • redactieteam: Youetta Visser (cultuurjournalist en cabaretier, actief tot maart 2014), Bram van Schaik, (journalist, actief vanaf maart 2014), Henriett Somlai (communicatieadviseur en hoofdredacteur) en Marit Janssens (eindredacteur) vormen het redactieteam. Daarnaast schrijft cultuurprofielschool Lek & Linge elke week een kort artikel over culturele activiteiten van jongeren. De leerlingen van 5 VWO werken samen met de redactie.
  De wekelijkse bijdrage komt op rekening van Valerie Bloem, Fenna Dam, Dagmar Haase, Valerie
  van Hazendonk en Aniek van Hoek. Contactpersonen bij Lek & Linge zijn Hanneke Wetzeler
  (docent Nederlands), Yvette Ros en Mark van Dooren.
 • redactie adviesraad: Annette Veltman (Volksuniversiteit Culemborg), Susanne Binnekade (Stadsmuis,
  Werk aan het Spoel), Anneke Wessels (beeldend kunstenaar) en vacature (bij voorkeur iemand
  vanuit muziek en theater) vormen het planningsteam en komen op de eerste dinsdag van de maand bijeen om een evenwichtige planning samen te stellen waarin eerlijke verdeling tussen diverse disciplines de rode draad is. De deelname aan deze groep is vrijwillig en deelnemers committeren zich aan de doelen van de pagina, namelijk een brede representatie van het cultuurveld, niet enkel een belangenbehartiging van hun eigen instelling.

Afspraken van belang

 • de cultuurpagina is een pilot van 5 maanden, na een tussentijdse evaluatie wordt besloten of de gewenste doelen meerwaarde opleveren en of de pagina in deze vorm bestaansrecht heeft voor de langere termijn
 • in maart 2014 vindt er een evaluatie plaats onder de leden van het platform en zo mogelijk
  ook bij de lezersgroep
 • iedere cultuurmaker kan culturele activiteiten die in Culemborg (of Beusichem) plaatsvinden
  aanmelden op www.cultuurculemborg.nl. De verantwoordelijkheid voor het aanmelden ligt bij de cultuurmaker zelf (de hiervoor gehanteerde methode, inclusief de handleidingen, is kosteloos gerealiseerd mede dankzij Martin Goedbloed, de man achter Culemborgweb).
 • iedere cultuurmaker blijft persberichten aanleveren via de website van de Culemborgse Courant
  of via de bekende mailadressen van de redactie
 • ingezonden persberichten die niet in de planning van de cultuurpagina zijn opgenomen, worden
  – indien mogelijk – geplaatst op de activiteitenpagina van de krant
 • de cultuurpagina bevat geen nieuwsartikelen over cultuur-aanbieders (zoals bestuurswijzigingen, organisatorische berichten, etc.) en concentreert zich uitsluitend op publieksactiviteiten
 • de plannings- en redactieleden doen er alles aan om een zo goed mogelijke presentatie te geven
  van het aanbod, maar zijn niet verantwoordelijk voor het plaatsen van alle artikelen die bij de redactie binnenkomen (de redactie van de cultuurpagina werkt net zoals de redactie van de krant)

Achtergronden initiatief

Alex Monster van de Culemborgse Courant besprak het idee van de cultuurpagina met Henriett Somlai (Lepke), pr en communicatiespecialist voor de lokale culturele sector. De Culemborgse Courant wil zich de komende tijd meer richten op het schrijven van achtergrondartikelen en geeft de culturele activiteitenpagina
bij voorkeur in handen van de lokale cultuursector zelf. Henriett Somlai is naast haar werk voor diverse cultuur-aanbieders in Culemborg ook mede-initiatiefnemer van het Cultuurplatform.
Zij schreef een plan waarin dit samenwerkingsinitiatief ondergebracht is bij Cultuurplatform Culemborg,
de plek voor een zo breed mogelijke realisatie. Henriett zocht samenwerking met ORS Lek & Linge en ze betrok de Gemeente Culemborg bij de uitwisseling van informatie over het totale aanbod aan culturele activiteiten (o.a. activiteitenkalender gemeente).

Het plan is tijdens de bijeenkomst van Cultuurplatform Culemborg gepresenteerd en besproken. Henriett Somlai is eindverantwoordelijk voor de cultuurpagina en werkt nauw samen met iedere betrokkene.

Vragen over dit initiatief kunnen gesteld worden via cultuurplatformculemborg@gmail.com of
06 – 14380518. 
Lees hier het introductieartikel van de Culemborgse Courant. De cultuurpagina is mede mogelijk gemaakt door BDU, Cultuurprofielschool Lek & Linge en de Gemeente Culemborg. 

Foto artikel: Gerald Schaapman

cc-cultuurpagina week 1