Cultuurplatform

Op 26 november aanstaande biedt Theater De Fransche School podium voor de tweede netwerkbijeenkomst van het Cultuurplatform Culemborg waarbij alle cultuuraanbieders van de stad van harte voor zijn uitgenodigd. Het programma van de avond bestaat uit inhoudelijke, praktische en inspirerende delen.

19.00    Ontvangst
19.30    Opening en toelichting programma door Catrinus Egas
19.35    Toen Mozart over de Lek voer… – door Ton van Kempen
20.00    Culturele agenda
20.20    Pauze / Vraag-en-aanbod
20.45    Voordracht van enkele gedichten door Dirry de Boer
20.55    12-12-12 De kans voor de cultuursector van Culemborg om ambities te verwezenlijken
21.10    Verkenning behoefte aan thematisch overleg en samenwerking
21.30    Afsluiting
             Technisch spreekuur: Martin Goedbloed + Jorn Mols

Bent u betrokken bij een culturele instelling en wilt u aanwezig zijn? Stuur een bericht naar cultuurplatformculemborg@gmail.com.