Cultuurplatform

Het cultuurplatform is een laagdrempelige plek in Culemborg om te ontmoeten, informatie uit te wisselen en kennis te delen om zo geïnspireerd tot verbinding en samenwerking te komen. Het platform organiseert drie tot vier bijeenkomsten per jaar. Op deze website wordt informatie over het programma gepubliceerd.

De trekkers achter het huidige platform zijn leden van team Cultuur. Theater De Fransche School, Elisabeth Weeshuis Museum, de Vrijstad Drukker, De Gelderlandfabriek en Cultuurfonds Culemborg. Zij delen de missie om de cultuursector onderling en met andere sectoren te verbinden, net als de eerdere initiatiefnemers van dit platform. Ze worden daarbij ondersteund en geadviseerd door een breed netwerk.

De datum van de volgende bijeenkomst is dinsdag 31 oktober.
Kom ook en meld je aan via info@cultuurculemborg.nl