Cultuurplatform

De 4de netwerkbijeenkomst op 14 oktober 2013 staat in het teken van cultuurcoöperatie, PRET en het Cultuurweekend in 2014. Iedere cultuurmaker van Culemborg is hierbij van harte welkom.
Aanmelden is wenselijk via cultuurplatformculemborg@gmail.com.

 Programma

19.15 Binnenlopen, koffie/thee

19.30 Opening en toelichting programma

19.35 Stand van zaken cultuursector huidige situatie, perspectief op de lange termijn

19.55 Cultuurweekend in 2014 idee en organisatorisch kader

20.15 Pauze

20.30 PRET introductie over de betekenis van PRET in Culemborg

20.40 Cultuurpagina in de Culemborgse Courant toelichting beheer, oproep mederedacteurs

20.50 Zeepkist gelegenheid om oproepen te doen of informatie te delen

21.00 Netwerken & borrelen

Locatie: Theater aan de Slag