Cultuurplatform

Op maandag 27 januari 2014 om 19.30 uur vond de inmiddels 5de informatie- en netwerkavond plaats.

PROGRAMMA 27 januari 2014

Download hier de presentatie van de avond. / Let op: stadsgesprek van 3 maart a.s. krijgt een nieuwe datum.

Download hier de presentatietekst van Theater De Fransche School.

Klik hier om de petitie van de vrijwilligers te ondertekenen.

Download hier het laatste nieuws over de Gelderlandfabriek.

Locatie: Museum Elisabeth Weeshuis, Herenstraat 29

19.15 u.         Binnenlopen, koffie/thee /consumpties voor eigen rekening
19.30 u.         Opening en toelichting programma
19.35 u.         Informeren over

20.15 u.         Thema tafels, waarbij brainstorm over

Dit gedeelte wordt uitgelegd en begeleid door Marry Roseboom (Brede School). Bij iedere thematafel is er ook een verantwoordelijke van het onderwerp aanwezig om aansluiting te vinden bij de praktijk.

21.00 u.         Plenair bespreken van uitkomsten thematafels
21.20 u.         Zeepkist, gelegenheid om oproepen te doen of informatie te delen
21.30 u.         Netwerken en borrelen 

De avond is mede mogelijk gemaakt door Plus Giel Smits. De opbrengst gaat naar de gastorganisatie: het Elisabeth Weeshuis.