Cultuurplatform

Locatie: Grand Café De Horlogerie. Aanmelden: cultuurplatformculemborg@gmail.com. 

19.30   Inloop

20.00   Rondje regio: Raymond Rison over de activiteiten en plannen van PRET – Platform Recreatie en Toerisme

20.10   Rondje stad: Mark van Dooren over cultuur en Culemborg 700 jaar

20.20   Durf te vragen
Heb je hulp nodig, informatie of ideeën? Vraag het; met elkaar weten we meer dan alleen. Wel even van tevoren aanmelden! (cultuurplatformculemborg@gmail.com)

20.30   Zeepkist Iets te melden, aan te kondigen, te delen? Zeg het in maximaal 3 minuten.
Wel even van tevoren aanmelden! (cultuurplatformculemborg@gmail.com)

20.45   Terugblik VrijstadFestival
Wat is er gedaan, wat waren succesfactoren, welke leerpunten zijn er te onderkennen? Gepresenteerd door Catrinus Egas. Het VrijstadFestival was een vorm en een manier van samenwerking tussen de cultuursector, ondernemers (via de VrijstadMarkt) en cultuurhistorie (old timers). Een vergelijkbare samenwerking kan gestalte krijgen rond Open Monumentendag.

21.00   Samenwerking in Culemborg:

– Wat kan de cultuursector samen met andere sectoren ondernemen?
– Welke kansen en ontwikkelingen zien we en welke kunnen we benutten?
– Welke boodschap hebben de andere sectoren aan de cultuursector?

We verkennen deze vragen met mensen uit de verschillende sectoren:

Ondernemers
Raymond Rison wordt als binnenstadondernemer bevraagd op zijn visie en zijn belang bij samenwerking. Raymond is een enthousiaste jonge ondernemer. Hij is bovendien betrokken bij het ontwikkelen van de ondernemersvisie, de visie op een bruisende binnenstad, PRET en bij de VrijstadMarkt.

Onderwijs
Yvette Ros (Lek & Linge) staat voor cultuuronderwijs en wordt bevraagd op haar visie en ervaring met samenwerking tussen het onderwijs en de cultuursector (en anderen). Zij is er geen voorstander van om (alleen maar) te praten, maar vooral samen aan de slag te gaan. Hoe belangrijk is cultuur in de ontwikkeling van mensen en jongeren in het bijzonder? Wat doen de scholen eigenlijk om (cultureel) ondernemerschap bij jongeren te ontwikkelen?
Marjolein van Heumen is adjunct-directeur van de basisschool De Distelvlinder en zal worden bevraagd op haar visie en ervaring met samenwerking tussen het onderwijs en de cultuursector.

Jongeren
Van Lek & Linge zullen over hetzelfde onderwerp worden gevraagd naar hun mening en ervaring.

Welzijn
Annerieke van der Vegt wordt als directeur van Elk Welzijn bevraagd op haar wensen en ideeën om samen met de cultuursector (en anderen) in de wijken en voor/met specifieke doelgroepen op te zetten. Zij wilde graag aanhaken bij initiatieven vanuit de cultuursector tijdens het VrijstadFestival, maar daar zelf niet de trekker in zijn. Het welzijnswerk heeft momenteel de handen vol aan de decentralisaties en de vormgeving van de samenwerking met de zorgsector. Is juist samenwerking van welzijn, zorg en cultuur een aantrekkelijk perspectief?

Cultuur
Mark van Dooren is een allrounder op het gebied van cultuur en onderwijs en betrokken bij tal van initiatieven in de stad. Hij zal worden bevraagd op zijn visie op en ervaring met concrete samenwerkingsvormen tussen verschillende sectoren.

Gemeente
Marjon Hoogheid is als ambtenaar betrokken bij de Brede School Culemborg en het regionaal cultuurbeleid. Ze zal ontwikkelingen en kansen toelichten die zij ziet voor de cultuursector.

Maar ook u komt natuurlijk aan het woord

– Welke vraag of aanbod heeft u voor een of meer van bovengenoemde partijen?
– Heeft u goede voorbeelden van samenwerking, suggesties of tips?

22.00   Nazit
Gebruik de kans om kennis te maken, informatie en ideeën te delen en afspraken te maken!

Praktische informatie:
Organisatoren van de avond zijn: Catrinus Egas en Henriett Somlai in samenwerking met Grand Café De Horlogerie. Het bijwonen van de bijeenkomst is gratis. Wel graag van te voren aanmelden via cultuurplatformculemborg@gmail.com. Consumpties zijn voor eigen rekening.