Cultuurplatform

Dit interview van Henriett Somlai is op 9 maart 2016 gepubliceerd in de Culemborgse Courant.

Welke waarde kan kunst en cultuur betekenen voor de zorg en welzijnsector? Die vraag staat centraal tijdens de volgende bijeenkomst van Cultuurplatform Culemborg op maandag 21 maart om 20.00 uur in De Fransche School. Initiatiefnemers Catrinus Egas en Danny van Zuijlen stelden een interessant programma samen met inspirerende praktijkvoorbeelden en concrete informatie over hoe de kunst & cultuursector en zorg & welzijn elkaar kunnen vinden in waardevolle samenwerkingsverbanden.

 

“De kruisbestuiving tussen cultuur en welzijn levert nieuwe mogelijkheden op om betekenis te geven aan de samenleving.” vertelt Catrinus Egas, adviseur in sociale projectontwikkeling, burgerparticipatie, tevens medeoprichter van het lokale cultuurplatform. “Kijk maar naar STUT in Utrecht waar onder professionele begeleiding buurtbewoners theatervoorstellingen maken over onderwerpen in de wijk.” Theaterdirecteur Danny van Zuijlen juicht dergelijke initiatieven toe en is zelf regelmatig betrokken bij community art projecten. “Eenzaamheid is een groot thema van deze tijd. In de Utrechtse wijk Leidse Rijn werk ik mee aan het project ‘Hangplek voor ouderen’. Wat ik daar heel mooi aan vind is dat we de vraag niet probleemgericht maar sociaal benaderen. Dat levert een heel andere energie op,” aldus Van Zuijlen. Tijdens de bijeenkomst op 21 maart zullen dergelijke casussen worden besproken. Er staat een programma in de steigers dat niet alleen inspirerend is, maar ook concrete handvatten geeft voor financiering en beleid. Iedereen die zijn of haar werkterrein wil verbreden, de mogelijkheden wil verkennen is welkom om de netwerkavond in De Fransche School bij te wonen. De presentatie van de avond is in handen van Saskia van Grunsven van Movisie. Egas: “Cultuurplatform Culemborg is een laagdrempelige ontmoetingsplek, maar het hart van de initiatiefnemers gaat verder dan alleen het faciliteren van ontmoetingen. We willen graag de cultuursector uitdagen om verder te kijken, kansen te zien en verder te professionaliseren.” Meer informatie is te vinden op www.cultuurplatformculemborg.nl. Deelname aan de avond is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden: cultuurplatformculemborg@gmail.com.