Cultuurplatform

Foto afscheidartikel

Eind 2013 werd het startsein gegeven voor de pilotperiode van de cultuurpagina in de Culemborgse Courant. Doel: vijf maanden lang de diversiteit van het lokale cultuuraanbod voor het voetlicht brengen. Drie artikelen per week, gebaseerd op interviews met cultuurmakers; van Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes tot Havenkoor de Deining, van Theater De Fransche School tot Theater De Blauwe Schuur. Dankzij de uitgebreide research van Marit Janssens, die zich inspande om de wekelijkse agenda zo volledig mogelijk vorm te geven, kon het planningsteam een evenwichtige keuze maken uit de te belichten activiteiten. Cultuurjournalisten Youetta Visser, Bram van Schaik en eindredacteur Henriett Somlai brachten de achtergronden in beeld, om daarmee cultuur in Culemborg levendiger te maken en de lezers veel meer te bieden dan alleen het doorplaatsen van een persbericht. Daardoor ontstonden verrassende artikelen met nieuwe invalshoeken. Om ook jongeren te betrekken kreeg cultuurprofielschool ORS Lek & Linge ruimte om vijf leerlingen te laten meeschrijven over cultuur op school. ,,Culemborg is koploper van alle plaatsen waar we een cultuurpagina willen realiseren”, vertelt regiomanager Alex Monster van uitgever BDU. ,,Ik ben onder de indruk van de gekozen opzet die gericht is op draagvlak en verbindingen. In geen enkele andere stad is dit eerder gelukt.” Ook Henriett Somlai is enthousiast. ,,Ik ben trots op het resultaat van de afgelopen vijf maanden. We nemen kwaliteit als uitgangspunt en hopen dat de cultuurpagina in deze vorm kan blijven voortbestaan.” De toekomst van de pagina ligt in handen van de stad. Tijdens de stadsgesprekken over kunst en cultuur zal bekeken worden of de stad hier verder in wil investeren. Somlai: ,,We hopen natuurlijk dat we na de zomer de draad weer kunnen oppakken. Voor nu in elk geval dank voor de aandacht!”