Cultuurplatform

Op maandag 19 januari 2015 om 19.30 uur vindt de volgende netwerkbijeenkomst van Cultuurplatform Culemborg plaats. Aanmelden voor deze avond is gewenst via cultuurplatformculemborg@gmail.com. Locatie: Grand Café De Horlogerie.

Agenda

TOELICHTING OP DE AGENDA

CULTUURVISIE – Op 25 september jl. is de cultuurvisie voor Culemborg door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Één van de vervolgstappen van dit besluit is het oprichten van een cultuurfonds. Op 11 december debatteert de raad over de realisatie van het fonds dat nu gepland staat voor januari 2015. Rosita Setz licht de actuele stand van zaken toe en legt het proces verder uit inclusief de wijze van fondsenaanvragen.

CULTUURWEEKEND – Mark van Dooren, en Catrinus Egas hebben zich beschikbaar gesteld als voorlopige verkenners en aanjagers van het Cultuurweekend. Zij hebben, mede aan de hand van voorgaande gedachtenvorming in het Cultuurplatform, de volgende documenten uitgewerkt:

– Kunst- en cultuurweekend vrijdag 29 t/m zondag 31 mei 2015
– Uitgangspunten kunst- en cultuurweekend
– Ideeën en wensen kunst- en cultuurweekend
– Inventarisatie deelname kunst- en cultuurweekend 2015

Het verzoek aan de cultuurdragers is om de inventarisatielijst (op te vragen via info@aanz.org) in te vullen en terug te sturen naar info@aanz.org. Met deze inventarisatie wil de werkgroep een eerste indruk krijgen omdat ze op 19 december moeten vaststellen of er voldoende animo en draagvlak is om het door te laten gaan. Als dat zo is, zullen ze in de daarop volgende maanden de inventarisatie blijven actualiseren en waar mogelijk en nodig mensen en activiteiten met elkaar in verbinding brengen.