Cultuurplatform

Sinds begin dit jaar verschijnt elke week de cultuurpagina in de Culemborgse Courant: drie artikelen over culturele activiteiten in Culemborg, een korte impressie van leerlingen van Lek en Linge over cultuur op school en de weekagenda. Het initiatief is een pilot van vijf maanden en loopt tot en met eind mei 2014. In de maand april hield de redactie een evaluatie.

Resultaten evaluatie
Van de respondenten leest ruim 84% de Culemborgse Courant vaak tot altijd, en bijna 100% kent de cultuurpagina. De artikelen daarop worden in ruim 80% van de gevallen gelezen, en nagenoeg altijd (zeer) interessant gevonden. 87% vindt beter op de hoogte te zijn door de artikelen en de agenda, en meer dan 90% wordt hierdoor regelmatig aangespoord om een activiteit te bezoeken.

Het initiatief dat leerlingen van Lek en Linge een bijdrage leveren aan de cultuurpagina wordt door ruim 84% positief gevonden;  14% heeft hier geen mening over.

De cultuurpagina wordt gewaardeerd als een veelzijdig en divers instrument om activiteiten onder de aandacht te brengen. Wel komt er een aantal suggesties naar voren voor te kiezen onderwerpen, zoals fotografie, dans in verschillende vormen, andere culturen binnen Culemborg, en leeskringen. Ook gaan er stemmen op voor uitbreiding naar 2 pagina’s.

De gemiddelde waardering die aan de cultuurpagina wordt gegeven is een ruime 8, waarbij enkelen zelfs een 10 hebben toegekend, en 12 respondenten een 9.

Van de respondenten is bijna 60% niet zelf werkzaam of actief in de culturele sector, maar ook vanuit de sector zelf is de evaluatie ingevuld (ruim 40%). De evaluatie is ingevuld door 71 respondenten.

Toekomst Cultuurpagina
De intenties voor het voortzetten van de pagina zijn zowel bij BDU als bij de cultuurredactie aanwezig. Echter, of de cultuurpagina in deze vorm kan blijven bestaan hangt af van de keuzes die de stad maakt voor cultuur in Culemborg. Meepraten tijdens het stadsgesprek op dinsdag 20 mei is daarom cruciaal.

cultuurpagina30april