PietenDrive-Inn

ElkWelzijn Meerlaan 22, Culemborg

Veilig, uniek en coronaproof! In de PietenDrive-Inn kunnen je kinderen vanuit de auto de Pieten live ontmoeten. Het programma is passend voor kinderen die in Sinterklaas geloven. De details volgen. Alvast aanmelden? Dat kan! Aanmelden kan tot uiterlijk 23 november. Ouders mogen hun kind aanmelden via Reiza: 06-83 52 99 87. Vermeld daarbij de naam […]