Cultuurplatform

Bijeenkomst 2 juni 2014
Locatie: de Gelderlandfabriek
Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Programma

19.00 Binnenlopen: koffie/thee.
– De organisatie ligt deze keer in handen van Fons van der Mullen, Walter Wilhelm en Catrinus Egas

19.30 Welkom, toelichting programma

19.35 Actualiteit:
– presentatie laatste nieuws over de Gelderlandfabriek – door Jorn Mols
– stand van zaken De Fransche School (onder voorbehoud)
– stand van zaken Cultuurpagina Culemborgse Courant – door Henriett Somlai

19.45 Terugblik stadsgesprek Cultuur
– bespreking enkele aandachtspunten stadsgesprek in relatie tot het Cultuurplatform

20.10 Cultuurweekend 2015; korte toelichting
– enkele opwarmers/inspiratiebronnen voor een mogelijke invulling van het Cultuurweekend

20.30 Pauze

20.45 ‘Tafelgesprekken’ over ideeën, wensen, mogelijkheden en suggesties voor eigen activiteiten (al dan niet in samenwerking) tijdens het Cultuurweekend

21.30 Korte inventarisatie (uitvoeriger in verslag van de bijeenkomst) 21.45 Zeepkist (max. 3 minuten per persoon; vooraf aanmelden) 22.00 Nazit en borrel, netwerken

Toelichting

Op 20 mei vond het (eerste) stadsgesprek plaats over Cultuur in Culemborg. De (voorlopige uitkomsten zullen gevolgen kunnen hebben voor het Cultuurplatform en keuzes die we verder willen maken.

Het idee van een ‘cultuurweekend’ oogstte verleden jaar veel enthousiasme. De uitwerking ervan en de organisatie maakten het niet mogelijk om dit idee in 2014 te verwezenlijken. De ambitie leeft echter nog en dus mikken we op begin juni 2015. Het enthousiasme, de energie en de ideeën moeten ‘van onderop’ komen. Op basis daarvan kunnen we de plannen verder uitwerken en voorbereiden.