Cultuurplatform

Projectteam van start met eerste plannen uitvoeringsagenda cultuurvisie 2021-2023

De komende drie jaar geeft de gemeente een extra stimulans aan het culturele leven in Culemborg. Dit gebeurt samen met de vele culturele organisaties die de stad rijk is. De gezamenlijke acties zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Deze bouwt voort op de cultuurvisie die eerder dit jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. Wethouder Joost Reus: “Door nog meer samen te werken, bereiken we nog meer inwoners en wordt cultuur echt iets van iedereen.”

Basisinfrastructuur overeind houden

Door toedoen van de coronapandemie hebben veel culturele instellingen het moeilijk. De gemeente Culemborg trekt daarom € 376.000 extra uit om cultureel Culemborg te ondersteunen. Dit geoormerkt budget komt vanuit Den Haag. Een deel van het budget wordt gebruikt om de basisinfrastructuur, zoals het theater, de Gelderlandfabriek en het museum, overeind te houden. Wethouder Reus: “Dit doen we in samenspraak met Cultuurfonds Culemborg. We kunnen niet alle financiële tegenvallers opvangen, maar we willen voorkomen dat instellingen in financiële nood komen en in hun voortbestaan worden bedreigd.” 

Stimulans aan culturele leven

Een ander deel wordt ingezet om het culturele leven een stimulans te geven. Ervaren cultuurmakers die werkzaam zijn voor de Gelderlandfabriek, De Fransche School, het Elisabeth Weeshuismuseum, het Cultuurfonds Culemborg en de Vrijstaddrukker hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Wethouder Reus: “Zij gaan vooral aan de slag met het stimuleren van samenwerking, het zorgen voor een betere afstemming en betere zichtbaarheid van culturele activiteiten. Ook ElkWelzijn is betrokken. En legt zich toe op het bereiken van groepen inwoners die niet zo gemakkelijk meedoen aan culturele activiteiten. Cultuur in Culemborg moet echt iets worden dat voor alle inwoners aantrekkelijk is om aan mee te doen.”