Cultuurplatform

De bijeenkomst van Cultuurplatform Culemborg vindt plaats op maandag 16 november 2015 vanaf 19.30 uur in Theater De Fransche School.

19.30 uur Inloop
20.00 uur Welkom
20.05 uur Presentatie Prins Bernhard Cultuurfonds door Hetty den Besten
20.35 uur Presentatie initiatief Podia- en productentenoverleg Culemborg door Danny van Zuijlen
20.45 uur Tafelgesprek tussen diverse sectoren over het thema: publiciteit
21.15 uur Zeepkist en afsluiting
21.30 uur Netwerkborrel in foyer
22.30 uur Einde programma

Aanmelden: cultuurplatformculemborg@gmail.com
Deelname: gratis. Consumpties voor eigen rekening.