Cultuurplatform

Aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog is 100 jaar na dato nog steeds actueel. Volksuniversiteit West-Betuwe organiseert daarom in samenwerking met Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog een zesdelige collegereeks over dit thema. De eerste avond is op donderdag 27 februari om 20.00 uur in wijkcentrum De Salaamander.

Door Henriett Somlai  – bron: Culemborgse Courant

,,Nederland had in de Eerste Wereldoorlog een neutrale rol en daarom besteedt het onderwijs in verhouding weinig aandacht aan deze periode van onze geschiedenis”, vindt historicus Tom Sas. ,,Dat terwijl de ontwikkelingen tijdens WOI zo bepalend zijn voor de tijd waarin we nu leven.” Sas is bestuurslid van de stichting SSEW die tot doel heeft om kennis te verbeteren over de Eerste Wereldoorlog. ,,Nieuw historisch onderzoek werpt een ander licht op het ontstaan van de oorlog, op de strijd die gevoerd werd en op het daaropvolgend vredesproces. Tijdens de cursus belichten we de nieuwe invalshoeken.” De inhoud van de colleges is onder andere gebaseerd op het boek van J.H.J. Andriessen met de titel ‘De andere waarheid’, waarin de schrijver zo objectief mogelijk een beeld probeert te schetsen van de complexiteit aan ontwikkelingen rond WOI. ,,Deelnemers aan de collegereeks zullen na afloop heel anders naar de schuldvraag kijken, die was namelijk niet zo eenduidig te beantwoorden.” De Eerste Wereldoorlog brak 100 jaar geleden uit. In 2014 starten de herdenkingsactiviteiten die tot 2018 zullen doorlopen. Op de website (www.ssew.nl) zijn diverse artikelen en activiteiten te vinden over lezingen en voorstellingen. Ook de theatervoorstelling ‘Buiten schot’ van Diederik van Vleuten over de Eerste Wereldoorlog toert door het land. Culemborg was voorloper bij het programmeren van deze bijzondere monoloog. Van Vleuten stond vorig jaar al met deze voorstelling op de planken van De Fransche School.