Cultuurplatform

Welke culturele activiteiten willen we in Culemborg? Vinden we het huidige aanbod toereikend? Dat en meer zijn de thema’s van het eerste Stadsgesprek over Kunst en Cultuur op dinsdag 20 mei om 20.00 uur in het Stadhuis. Iedere Culemborger kan meepraten over het gewenste culturele klimaat en over de culturele doelen waarin gemeenschapsgeld wordt geïnvesteerd.

Door Henriett Somlai – bron Culemborgse Courant

,,We zijn met de raadsleden een groot avontuur aangegaan,” vertelt Rosita Setz, één van de werkgroepleden achter de organisatie van het Stadsgesprek. ,,Omdat we met elkaar handen en voeten gaan geven aan een cultuurvisie voor Culemborg. De bewoners spreken zich uit, en op basis van de input komt er een visie, die de raad vaststelt met een vertaalslag naar cultuurbeleid.” Het Stadsgesprek is de eerste stap in de samenwerking tussen de gemeente en haar bewoners. Wie hieraan meedoet is bereid om samen te leren, te creëren en te werken voor een levendige culturele stad. ,,We horen graag vanuit de stad aan welke culturele activiteiten behoefte is. Dus ik hoop op veel inwoners en niet alleen op cultuuraanbieders. En natuurlijk reken ik op de ondernemers. Er zijn zo veel invalshoeken voor cultuur in Culemborg!” De voorbereiding en uitvoering van het Stadsgesprek liggen in handen van een kleine werkgroep, die met de gemeente samenwerkt. Ook Suzanne Beek en Ellen Verhagen zetten zich in voor het Stadsgesprek. ,,We hebben ook klankbordsessies gehouden met mensen uit de sector zelf, waaronder het cultuurplatform. Diverse betrokkenen denken mee vanuit hun ervaringen. Zo zijn ook de stellingen voor het stadsgesprek ontstaan.” Setz zelf woont ruim 25 jaar in Culemborg en vindt dat kunst en cultuur ook een belangrijke rol spelen in deze stad: ,,Kunst kan je verrassen, uitdagen, inspireren en thema’s vanuit een andere kant belichten. Werken met kunstvormen is een creatieve manier om mensen uit te dagen en te verbinden.”