Cultuurplatform

Op 27 juni 2012 vond in Theater De Fransche School de startbijeenkomst plaats van het initiatief ‘Cultuurplatform Culemborg’ met als eerste doel om een gezamenlijke agenda op internet te creëren waarin het totaalaanbod van culturele activiteiten in Culemborg zichtbaar is. De belangstelling van culturele instellingen was groot. De aanwezigen, onder wie vele koren, festivals, theaters, theatermakers, productieleiders, galeriehouders, orkesten en muziekverenigingen, juichen de bundeling van krachten toe. Er is onder meer behoefte aan afstemming van programmaplannen en uitwisseling van programma-ideeën. Via het cultuurplatform kan samenwerking en betere spreiding/afstemming in de programmering ontstaan. De eerstvolgende netwerkbijeenkomst van het Cultuurplatform Culemborg staat gepland op 26 november 2012 om 19.30 uur. Alle cultuurdragers uit Culemborg zijn zeer welkom. Meer informatie en aanmeldingen via secretariaat@theaterdefranscheschool.nl.