What’s in a Name

Oud Katholieke Kerk Varkensmarkt 18-20, Culemborg

Capella Culemborg o.l.v. Leenke de Lege 'What's in a Name': koormuziek waarin een met naam genoemd persoon centraal staat, van Palestrina, Dufay, Barber, Britten en Poulenc. Kaarten via capellaculemborg@gmail.com