Lezing: Het verhaal van de Graal door Hans Saan

Theater De Fransche School Havendijk 1, Culemborg

Een ronde tafel, in het midden een mysterieus object, gedragen door twee engelen. Is dat een Graal? Wat is dat, die "Graal"? Waartoe dient die? Wie zijn de hoofdrolspelers in de verhalen. Kom, we gaan die "Graal" zoeken. Het verhaal van de Graal: een lezing door Hans Saan. Aanvang lezing 20.15 uur, na de Algemene Ledenvergadering die […]

Lezing: Het huis van Thorbecke door Arnout van Cruyningen

Theater De Fransche School Havendijk 1, Culemborg

In de lezing wordt de groei geschetst van het parlementaire stelsel in Nederland met de nadruk op ontwikkelingen sinds de (bekende) grondwetsherziening van 1848. Het verhaal begint  (veel) eerder, want in 1848 werd niet iets geheel nieuws gepresenteerd maar voortgebouwd op wat al was ontstaan in vroeger tijden.  Daarbij is ook zeker aandacht voor gebeurtenissen […]

Lezing: Het ontstaan van wegen in Nederland door Paul Brood en Martin Berendse 

Theater De Fransche School Havendijk 1, Culemborg

Nog  maar een paar generaties geleden was reizen door het land alleen aan de gegoede burgerij en de handelaren voorbehouden. Die situatie veranderde pas in de loop van de negentiende eeuw met de komst van de spoor- en tramwegen, de verbetering van het wegennetwerk en het verschijnen van (motor)fietsen en automobielen in het straatbeeld. De […]