Cultuurplatform

Maandag, 19 januari 2015, vond weer een zeer geanimeerde bijeenkomst van het Cultuurplatform plaats met ruim veertig deelnemers. Dit keer ook op een mooie locatie: De Horlogerie aan de Varkensmarkt. De bijeenkomst stond in het teken van twee onderwerpen: het cultuurfonds en het VrijstadFestival, werktitel van het kunst- en cultuurweekend. Tussendoor legden leerlingen van Lek & Linge ons hun ideeën en vragen voor. Ter plekke werd daar van verschillende kanten op ingesprongen en afspraken gemaakt. Actieve verbinding dus. Durf te vragen!

De Brede School bracht de werving in voor tal van culturele workshops tijdens de voorjaarsvakantie.

Cultuurfonds
De kersverse wethouder Joost Reus gaf informatie over de stand van zaken met het beoogde cultuurfonds. Het college is in gesprek over een opdracht aan Rosita Setz en Suzanne Beek om als kwartiermakers de oprichting van een stichting en de vorming van een cultuurcommissie voor te bereiden. Er wordt naar gestreefd om het fonds op 1 maart operationeel te hebben. Er is al veel werk gedaan en het voornaamste is eigenlijk om voldoende gegadigden (tenminste 8) te vinden voor het stichtingsbestuur en de commissie. Momenteel zijn er vier aanmeldingen binnengekomen, voornamelijk vanuit Culemborg maar ook van daarbuiten.

Eenieder wordt dan ook opgeroepen om in zijn of haar eigen netwerk om te zien naar geschikte kandidaten en deze aan te sporen zich te melden.

Voor meer informatie over de vacatures klik hier.

Het bestuur en de commissieleden zullen hun werkzaamheden onbezoldigd uitvoeren. Zij kunnen klussen betaald of onbetaald uitbesteden om bijvoorbeeld aanvullende fondsen te werven.

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?
Als het fonds op 1 maart operationeel is kunnen per die datum subsidieverzoeken worden ingediend en beoordeeld. In de cultuurvisie staan voldoende duidelijke criteria om een aanvraag op te baseren en alvast in voorbereiding te nemen. Voor de cultuurvisie: http://www.culemborg.nl/search.html

VrijstadFestival
Vanuit de kring van het Cultuurplatform is anderhalf jaar geleden het plan opgevat om een kunst- en cultuurweekend te organiseren. Catrinus Egas en Mark van Dooren waren bereid het karretje voorlopig te trekken, maar het uitgangspunt is dat er geen centraal organisatiecomité wordt gevormd dat het hele weekend organiseert. Wie wil bijdragen met een activiteit, organiseert dat in beginsel zelf!

Catrinus presenteerde deze beginselen en de voortgang tot nu toe. Er is een samenwerking tot stand gebracht tussen de cultuursector, de VrijstadMarkt en de Historische Automobiel Club Culemborg (HACC). De eerste contouren van het weekend (29 t/m 31 mei) staan inmiddels.

In de bijlagen meer informatie met het programma tot nu toe en oproepen voor samenwerking. Er is al veel enthousiasme en lang niet alle ideeën en plannen staan al vermeld in het overzicht; ze zijn daarvoor nog te pril. Natuurlijk gaat u ook mee doen! Meld uw activiteit of uw plan dan met het inventarisatieformulier.

De bijeenkomst van het Cultuurplatform bruiste van energie en verbinding. Laten we dat ook tot uitdrukking brengen tijdens het VrijstadFestival!